Esquema de temas

  • PROGRAMA TEI

    O programa TEI (titoría entre iguais) é un programa baseado no acompañamento do alumnado de 3º de ESO cos alumnos e alumnas de 1º de ESO. Na aplicación do TEI sensibilízase ao rapaces e rapazas contra o acoso escolar, e a favor dun modelo de relación entre compañeiros/as baseado no respecto mutuo e na solidariedade.

  • Tema 2