Curso da materia optativa de 2º de Bacharelato "Ciencias da Terra e do Medio Ambiente" de 3 horas lectivas semanais distribuídas os luns de 9:20 a 10:10, mércores de 11:20 a 12:10 e venres de 11.30 a 12.20.