Libros de Texto

Libros deTexto para o curso 2020-21

LIBROS DE TEXTO MANTEÑENSE OS DO CURSO 2019-20

Fondo Libros

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

O prazo para presentar as solicitudes rematará o 19 de xuño do 2020

 

A presentación será preferentemente vía telemática

 

(As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común)

SEDE ELECTRÓNICA

O prazo de solicitude para participar no fondo solidario de libros ou pedir axuda para material escolar remata o día 19 de xuño

Solicitude Presencial, manual de usuario e información Fondo Libros

Diario oficial de Galicia

Extracto da Orde do 3 de maio de 2019 (DOG)

Distribuir contido