AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO FONDO SOLIDARIO

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar

O prazo para presentar as solicitudes REMATARÁ o 21 de xuño do 2023 (este incluído)

NOS GRUPOS DE ESO NON SE PODERÁ SOLICITAR FONDO LIBROS POR ENTRAR NO PROGRAMA EDIXGAL, PERO PODERÁ SER NECESARIO MERCAR LIBRO NAS MATERIAS QUE NON FORMAN PARTE DO PROGRAMA (MATERIAS DO PROGRAMA EDIXGAL)

SÍ PODERA SOLICITAR MATERIAL ESCOLAR.

A presentación será preferentemente vía telemática

 (As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común)

SEDE ELECTRÓNICA

O prazo de solicitude para participar no fondo solidario de libros ou pedir axuda para material escolar remata o día 21 de xuño

Solicitude Presencial, manual de usuario e información Fondo Libros

Diario oficial de Galicia

Orde do 10 de maio de 2023 (DOG)