Courses


Noticias do sitio

Picture of María Jesús Casado Barrio
Remate da configuración deste sitio
by María Jesús Casado Barrio - Monday, 26 October 2020, 5:16 AM
 

Anúnciase o remate da configuración desta aula virtual, e da creación dos cursos e matriculación de alumnado e profesorado de tódalas materias (agás 1º e 2º de ESO que están na aula virtual edixgal https://eva.edu.xunta.gal/ ), para adaptala ao

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS...

Read the rest of this topic
(152 words)