Este proxecta céntrase na recollida de nomes de plantas de Galicia e no afondomento no seu coñecemento por parte da poboación.