Traballo para alumnado sen docencia presencial desde o 16 de marzo de 2020.

Actividades a realizar polo alumnado do 16 ó 30 de marzo de 2020. Todas as actividades deberán estar feitas no caderno para seren revisadas e corrixidas á volta.

 


Traballo sobre o cambio climático

A Revolución Rusa e a URSS. Tema 8

Hstoria do mundo contemporáneo

Materiais de reforzo sobre os temas da 3º Avaliación.


Recursos para a materia de Historia de España de 2º de Bacharelato.