Skip to main content

Blog

Blog de Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Unha profesión con futuro


En 2015, ao redor de 864.000 empregos TIC en Europa non se cubriron por falta de profesionais cualificados. Nun momento no que padecemos de taxas históricas de paro xuvenil, en especial en países como España e Grecia, a existencia dun número tan elevado de vacantes desaproveitadas resulta alarmante. "Os profesionais das TIC están en niveis de pleno emprego", confirma un recente estudo elaborado por Ideada. En concreto, o 94% dos encuestados conta cun posto de traballo.