Materiais didácticos variados que non se axustan á estrutura de asignaturas e módulos da oferta educativa actual do centro.

Recopilación de información e materiais importantes sobre o coronavirus COVID-19 e a súa repercusión.

Axudas sobre o uso de Virtual Box

Información e recursos sobre o programa Erasmus+

Material de traballo elaborado sobre o ERP_ Odoo (curso 2017/2018)

Manual de usuario de Odoo

Material elaborado para estudiantes que se inician en la materia de Contabilidad