Curso para desenvolver as competencias profesionais docentes:
"Especialista na súa materia" na subcompetencia: 
22. Xestión do coñecemento existente
"Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe" na subcompetencia:
4. Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe.
Datas: 10 de Novembro ao 1 de Maio de 2021
Nº de horas: 30
Dirixido a: Profesorado de ensino secundario e formación profesional.

Curso de Enerxías Renovables presentado como proxecto para o PFAC- Redes sociais e a práctica docente, do IES Castro da Uz na convocatoria 2011-2012

O Departamento de Informática do IES Castro da Uz require escalar os servizos da súa Intranet, substituir os servidores e migrar a estes  os datos e servizos existentes. Nestes momentos o servidor de respaldo quedou inutilizado, quedando so un servidor operativo pero con recursos limitados.
En previsión o departamento adquiriu dous novos servidores enrackables e un rack para levar a cabo a migración de servizos e datos, para garantir a dispoñibilidade dos servizos. Por este motivo, consideramos que a mellor solución para facer todo isto é optar pola virtualización de ambos servidores, co obxectivo de facilitar o mantemento e evitar a dependencia do hardware nun futuro, permitindo ademais unha doada escalabilidade dos sistemas.

Curso para desenvolver as competencias profesionais docentes:
"Especialista na súa materia" na subcompetencia: 
22. Xestión do coñecemento existente
"Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe" na subcompetencia:
4. Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe.
Datas: 18 de Novembro de 2019 ata o 27 de Abril de 2020
Nº de horas: 30
Dirixido a: Profesorado de ensino secundario e formación profesional.