Este curso ten como obxectivos: recoller as instruccións de uso da aula virtual, ofrecer servizo de mantemento e formación da Aula virtual (Moodle)