Curso con intención de servir de guía, titorial e organización do Aula Virtual.

RECOMÉNDASE encarecidamente que os profesores entren neste curso a botar unha ollada asiduamente porque continuamente faranse apuntamentos, noticias, preguntas, etc que nos afecctarán a todos os que usemos a plataforma.(Grazas)