O LIBRIÑO DA MITOLOXÍA GALEGA

1 INTRODUCIÓN

ESTE LIBRIÑO SERVIRÁ PARA QUE COÑEZAS MELLOR AS NOSAS

ORIXES E ANIMARATE A CONSERVAR TODO O QUE HERDAMOS

DOS NOSOS DEVANCEIROS .

.

Galicia é un país habitado por homes e mulleres
de carne e óso, pero tamén por seres que bulen
nun mundo fantástico ou encantado, pero tan
real coma o outro.