Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
O Curso é unha simulación de empresa na aula

Actividades que se realizan no departamento de recursos humáns dunha empresarrhh

plan de empresaElaboración do proxecto empresarial seguindo as fases descritas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as operacións administrativas nos procesos de contratación e retribución do persoal.

1º Curso do Ciclo Superior de Administración e Finanzas

Módulo do 1º Curso do Ciclo Superior de Administración e Finanzas