Actividades do curso online, para aprender a confeccionar unha aula virtual decente, dirixido a profesores "con ganas".