APROPIACIÓN DE ESPAZOS. ROMPENDO OS LÍMITES DA AULAPOLOS CREATIVOS. CO-CREACIÓN E SOLUCIÓN CONXUNTA DE PROBLEMAS