TITULACIÓNS DE LECER NA ESCOLA OFICIAL NÁUTICO PESQUEIRA DE RIBEIRA