TAXAS 2021

 

TAXAS 2021

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE
 30.19.00  INSCRIPCIÓN EN PROBAS DE APTITUDE PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS PROFESIONAIS DE PESCA.  
   PATRÓN/A LOCAL DE PESCA.  18,99 €
   PATRÓN/A COSTEIRO/A POLIVALENTE.  18,99 €
   MARIÑEIRO/A PESCADOR.  18,99 €
   AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS.  83,15 €
   
 CÓDIGO  DENOMINACIÓN  IMPORTE
 30.21.00 INSCRIPCIÓN EN PROBAS DE ACTITUDE PARA OBTENCIÓN DOS SEGUINTES TÍTULOS E CERTIFICADOS.  
 30.21.01 EXAME TEÓRICO DE OBTENCIÓN DO TÍTULO PARA O GOBERNO DE EMBARCACIÓNS DE LECER.  
  PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA. 31,29 €
  PATRÓN DE EMBARCACIÓNS DE LECER. 40,28 €
  PATRÓN DE IATE. 56,44 €
 30.21.06  EXAME PRÁCTICO PARA A OBTENCIÓN DAS TITULACIÓNS DE LECER.  
  PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA. 78,20 €
  PATRÓN DE EMBARCACIÓNS DE LECER. 78,20 €
  PATRÓN DE IATE. 117,31 €

 

 PODE OBTER O MODELO A1 DE AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS PARA PAGO TELEMÁTICO OU CUBRILO PARA PRESENCIAL NESTA LIGAZÓN. 

 

 

 

SE XA DISPÓN DUN MODELO A DE AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS BALEIRO, TEN DISPOÑIBLE UN BORRADOR CUBERTO CON DESTINO NA ESCOLA OFICIAL NÁUTICO PESQUEIRA DE RIBEIRA NESTA LIGAZÓN.