CURSOS DE HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN 2020-21

CONVOCATORIAS para os cursos de Habilidades Sociais e de Comunicación na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira.

CURSO DE HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN
CURSO DATA DE MATRÍCULA DATA DE INICIO DATA DE FINALIZACIÓN HORARIO
Do  19/10/2020  ao  23/10/2020 28/10/2020 20/11/2020

Mércores e venres de

10:00  a  14:00

Do    12/04/2021  ao  16/04/2021 30/04/2021 18/05/2021

Luns, mércores e venres de

10:00  a  14:00

 

 

  • A realización do curso está supeditada a un número mínimo de alumnos/as, e ás medidas e normas que polo COVID-19 poidan ser dictadas.
  • O número maximo de alumnos/as será de 20.
  • No caso de non acadarse as prazas mínimas, facerase unha reprogramación para outros cursos.
  • O horario (sempre en mellora do alumnado) pode estar suxeito a modificacións que serían avisadas con antelación.
 Ligazóns dirixidas a AULA VIRTUAL para coñecer as atribucións, desenvolvemento do curso e normativas.