PASSIVE VOICE

A voz pasiva en inglés. Transformacións.