Curso de preparación para as probas de acceso ao ciclo superior da formación profesional.