Tratamos nestes curso os fundamentos da aula virtual da plataforma aula.cesga.es e de algunhas ferramentas para a creación de actividades.