Entorno para compartir os documentos do plan de dixitalización do  Centro

Curso xestionado polos profesores que forman parte do plan de formación permanente do profesorado (PFPP) do curso 2020-2021 para facer probas e intercambiar experiencias. 

lengua castellana y gallega 1º y 2º ESA
Curso sobre aulas virtuales en Moodle