Entorno para compartir os documentos do plan de dixitalización do  Centro

Obxectivos:

Ofrecer a toda a Comunidade educativa un EPAPU que de unha resposta de calidade, baseada na igualdade de oportunidades de acceso, a participación e a aprendizaxe.

Crear espazos que fomenten convivencia positiva de todos os integrantes da Comunidade Educativa do EPA Río Lerez.

Promover a inclusión no noso centro a través de medios técnicos axeitados, analizando os que son precisos no noso centro de persoas adultas.

CONTIDOS

1. A EPAPU como espazo físico inclusivo grazas á accesibilidade universal.
    La EPAPU como espazo físico inclusivo gracias a la accesibilidad universal.
2. Inclusión e interculturalidade nun centro de adultos.
    Inclusión y interculturalidad en un centro de adultos.
   2.1. Plan de acollida do alumnado.
         Plan de acogida del alumnado.
   2.2. Sensibilización cara á diversidade das persoas.
         Sensibilización cara a la diversidad de las personas.
   2.3. Material intercultural: diccionarios, cartelería, folletos...
         Material intercultural: diccionarios, cartelería, folletos...
   2.4. Aula de dinamización cultural.
         Aula de dinamización cultural.

Curso xestionado polos profesores que forman parte do plan de formación permanente do profesorado (PFPP) do curso 2020-2021 para facer probas e intercambiar experiencias. 

lengua castellana y gallega 1º y 2º ESA
Curso sobre aulas virtuales en Moodle