Aviso legal

A través deste sitio WEB, a Escola Oficial de Idiomas de Lugo pretende facilitar o acceso do público á información relativa ás ensinanzas que nela se imparten. A páxina pretende proporcionar información actualizada e exacta. Non obstante, a Escola Oficial de Idiomas de Lugo non asume ningunha responsabilidade  en relación coa información incluída nesta páxina.

A devandita información:

  • é de carácter xeral e non sempre exhaustiva nin necesariamente actualizada
  • contén ligazóns con páxinas externas sobre as que a EOI non ten control ningún e respecto ás cales declina toda responsabilidade.

Aínda que se intenta reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico, algunhas informacións contidas na nosa páxina poden ser creadas en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrompido ou afectado de calquera outra forma por tales problemas. A Escola Oficial de Idiomas de Lugo non asume responsabilidade ningunha  ao respecto.

Solicitaranse datos persoais cando sexa necesario para proporcionar os servizos interactivos de comunicación, inscrición ou obtención de determinados documentos.

O tratamento dos devanditos datos aterase á normativa vixente (Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro)

Distribuir contido

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar