Curso creado especificamente para reunir vídeos sobre cómo utilizar a Aula Virtual.

A partir deste curso podedes crear os cursos para o próximo ano académico.

Documentación de interese para o profesorado.

Este é un foro ao que só se poden subscribir todas as persoas delegadas de curso da EOI de Lugo.