Neste curso están aloxados os materiais que se produciron durante o plan de formación do centro durante o trienio 2014-2017.

Todo o material está a disposición do persoal do centro. Pregamos encarecidamente que se tome como modelo na elaboración e seguimento das programacións, xa que se fixo coa intención de unificar os criterios de avaliación e mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe de todo o alumnado da escola. 

Neste curso o profesorado tamén pode colaborar coas unidades por tarefas que vaia deseñando, indicando o idioma e o nivel para o que están indicadas. Deste xeito pretendemos ter un banco de tarefas adaptadas ao noso alumnado á disposición de todo o profeosrado da escola.

Neste curso o profesorado subirá aqueles artigos de innovación metodolóxica que considere de interese para o profesorado da EOI.

Pequena presentación dos recursos TIC que temos na EOI de Lugo. Dirixido ao profesorado da escola.

Curso creado especificamente para reunir vídeos sobre cómo utilizar a Aula Virtual.