Neste curso estará o material achegado pola profesora Sabela López Pato para a materia de Historia da fotografía e todo o relacionado co traballo de fin de curso.

O primeiro ano académico debe entenderse como unha introducción ó proceso que conleva a realización de proxectos.  Con todo, preténdese a comprensión e a realización por parte do alumno de proxectos de ilustración que conleven xa a execución do proceso completo, asumindo así todas as dificultades que comporta o mesmo, preparando o terreo para a maior complexidade que deberá comportar o segundo ano, xa adquiridas as técnicas básicas que deberá manexar o alumnado.