O primeiro ano académico debe entenderse como unha introducción ó proceso que conleva a realización de proxectos.  Con todo, preténdese a comprensión e a realización por parte do alumno de proxectos de ilustración que conleven xa a execución do proceso completo, asumindo así todas as dificultades que comporta o mesmo, preparando o terreo para a maior complexidade que deberá comportar o segundo ano, xa adquiridas as técnicas básicas que deberá manexar o alumnado.