Boletín de exercicios e novas para superar as asignaturas do departamento de Ciencias Sociais que quedaron Pendentes