Para axudar no traballo coa Aula Virtual.

  • Entregar tarefas, mandar correos...
  • Resolver problemas co tamaño dos documentos, imaxes, etc...
  • Actualizar o navegador...