Contidos, recursos e desenrolo da materia de Educación Física de cara á adquisición de coñecementos teóricos e procedimentais.

Desenrolo do material, tanto teórico como práctico, da asignatura de Educación Física de 4º de Ensinanza Secundaria Obrigatoria.