Neste curso traballaremos conceptos ó redor do sistema solar, partindo dende o propio neno ou nena para chegar finalmente ó sistema solar.