ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espazo para destacar aquelas novidades que acontezan no noso Centro e que poidan ser de interese para os diferentes membros da nosa comunidade educativa.

Publicación do 20 de Setembro de 2021

COMEZO das CLASES - CURSO 2021-22

As clases darán comezo o vindeiro Venres 24 de Setembro de 2021.

¡Bo curso!

 

Publicación do 20 de Setembro de 2021

HORARIOS dos ITINERARIOS e  OPTATIVAS

A continuación, amosamos os horarios resultantes dos diferentes ITINERARIOS e OPTATIVAS que elixiu o alumnado na reunión do pasado Xoves 16 de Setembro:

ITINERARIO de COMPOSICIÓN - GRUPO A: Luns de 20:00 a 21:00 h. / GRUPO B: Martes de 17:30 a 18:30 h. / GRUPO C: Mércores de 20:00 a 21:00 h.

ITINERARIO de MUSICOLOXÍA - Mércores de 20:00 a 21:00 h.

ITINERARIO de PEDAGOXÍA - GRUPO A: Lunes de 20:00 a 21:00 h. / GRUJPO B: Mércores de 15:00 a 16:00 h.

ITINERARIO de INTERPRETACIÓN - Xoves de 17:00 a 18:00 h.

TECAD - Venres de 19:00 a 20:00 h.

DOM - Vernes de 15:00 a 16:00 h.

MÚSICA TRADICIONAL - Venres de 11:30 a 12:30 h.

NOVAS TECNOLOXÍAS APLICADAS á MÚSICA II - Pinchar enriba deste título para poder ver a distribución pòr grupos e horas do alumnado desta materia

 

 

Publicación do 10 de Setembro de 2021

PRESENTACIÓNS CURSO 2021-22

Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes descargar e/ou consultar os días e horas das diferentes presentacións que comezarán a partir do día 15 de Setembro, así como outra información que será do voso interese.

A continuación, podedes descargar algúns dos documentos que aparecen nos Anexos das Presentacións para cubrilos e, posteiormente, envialos a quen corresponda: 

CONSENTIMENTO DE AUSENCIA DE PIANISTAS e-ou PROFESOR-A DE GARDA - .odt

CONSENTIMENTO DE AUSENCIA DE PIANISTAS e-ou PROFESOR-A DE GARDA - .doc

CONSENTIMENTO DE AUSENCIA DE PIANISTAS e-ou PROFESOR-A DE GARDA - .pdf

PETICIÓN DE CAMBIO DE GRUPO - .odt          PETICIÓN DE CAMBIO DE GRUPO - .doc              PETICIÓN DE CAMBIO DE GRUPO - .pdf

Publicación do 6 de Setembro de 2021

CONSULTA DE CUALIFICACIÓNS

da AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA de SETEMBRO 20-21

A partir das 17:00 h. do día 6 de Setembro de 2021, as familias poderán consultar as cualificacións finais na plataforma Centros Net, de igual xeito que se fixo nas avaliacións anteriores. Se tivérades algún problema, podedes poñervos en contacto co Centro.

A partir do día 7 de Setembro de 2021 en horario de 10:00 a 14:00 h., as familias poderán recoller os boletíns de cualificacións na Conserxería do Centro; neste caso; pedímosvos que, á hora de acceder as dependencias do Conservatorio, se manteñan todas as medidas sanitarias pertinentes.

Recordamos que o prazo de matriculación para este alumnado son os días 7 e 8 de Setembro de 2021.

 

_______________________________________________________________________

 

LIBROS DE TEXTO DE LINGUAXE MUSICAL
CURSO 2021-2022

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Publicación do 1 de Agosto de 2021 

PROBAS EXTRAORDINARIAS de SETEMBRO - CURSO 2020-21

Pinchando na imaxe de abaixo, poderase consultar instruccións, días, horas e/ou aulas das Probas Extraordinarias de Setembro correspondentes ao Curso 2020-21 do alumnado que non superou o curso na convocatoria de Xuño.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Publicación do 2 de Maio de 2021

PROBAS DE ACCESO a 1º GRAO ELEMENTAL e 1º GRAO PROFESIONAL

Máis abaixo, tedes os dous enlaces que vos dirixirá á páxina ca información (prazo, documentos...) que desexedes, tanto das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental, como das Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

Tedes o acceso directo no bloque da dereia desta mesma páxina.

 

LINKPROBAS ACCESO A 1º GE ACTUALIZADO 07.06.21 - P.23.05.21

 Documentación - Prazas - Datas de Interés (p.21.05.23) - Criterios de Cualificación (p.21.05.13) -

NOVIDADE: RESULTADOS DAS PROBAS de ACCESO a 1º G.E. e demáis instruccións - p.21.06.21

 

 

LINK: PROBAS ACCESO A 1º GP ACTUALIZADO 07.06.21 -P. 23.05.21

Documentación - Prazas - Datas de Interés (p.21.05.23) - Contidos e Criterios de Avaliación (21.05.13)

CONVOCATORIA PROBAS de ACCESO a 1º G.P. - (Pinchar neste título) - p.21.06.07

RESULTADOS DAS PROBAS de ACCESO - p.21.06.18

Pinchando neste título, poderedes consultar as cualificacións das Probas de Acceso a 1º Graro Profesional.

Calqueiras dúbida. por favor, póñedevos en contacto co Centro.                                                       

Publicacións de Xullo de 2021 

 

Publicación do 13 de Xullo de 2021

 

FALAMUS 2020-21

 

A imaxe de abaixo corresponde a portada a Revista do Centro, Falamus, correspondente a este curso 2020-21.

 

Pinchando enriba dela, poderedes descargar a Revista enteira para a vosa consulta e disfrute.

 

Esperamos que vos guste.

 

 

 
Publicacións de Xuño de 2021 

Publicación do 1 de Xuño de 2021

INFORMES DE AVALIACIÓN NEGATIVA e

PROBA EXTRAORDINARIA de SETEMBRO

O alumnado que non superara algunha das materias na Avaliación Final do curso 20-21, terá un Informe de Avaliación Negativa que irá adxunto ao Boletín de notas e/ou en Centros Net.

No caso de non ser adxuntado, deberán poñerse en contacto co/a Titor/a ou co Centro para solucionar dito feito.

Ao longo deste mes de Xullo ou a primeira quincena do mes de Xullo, publicarase nesta mesma web a Convocatoria Extraordinaria de Setembro (datas, horas, aulas...) nas que se celebrarán as correspondentes probas para superar aqueles materias non aprobadas na Avaliación Final de Xuño 2020-21. As datas destas probas serán o día 1 e 2 de Setembro de 2021

                                                    Publicación do 8 de Xuño de 2021

DATAS DE INTERESE

Pinchando enriba da imaxe, poderedes consultar as datas de matriculación, datas das probas extraordinarias de setembro...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Publicacións de Setembro de 2020 

Publicación do 25 de Setembro de 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DA ANPA

 

Pinchando neste título, poderedes descargar o boletín de inscripción e as súas instruccións para formar parte da ANPA do Centro.

Publicación do 26 de Setembro de 2020

MODELO de DECLARACIÓN

RESPONSABLE

Como parte do protocolo COVID, as familias deberán entregar debidamente cuberta e firmada o documento que podedes descargar pinchando na imaxe de abaixo aos titores (docente que imparte o instrumento) ao longo da primeira semana de clase.

 

 

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido