Benvida

Benvida a páxina Web do CMUS Xan Viaño de Ferrol

 Estimados membros da Comunidade Educativa:

 Sendo conscientes da inquietude que está xerando o comenzo do curso 2020/2021, e tendo en conta as actuais circunstancias sanitarias relativas á pandemia do COVID-19, informámoslles que:

 Seguindo as instruccións de 31 de Xullo de 2020 e baseándose no Protocolo Covid publicado pola Consellería a data 31 de Agosto de 2020, o equipo COVID-19 do Xan Viaño está a realizar o  seu traballo nestes días concretando o Protocolo COVID do noso centro.

 No equipo directivo estamos traballando ultimando detalles co obxecto de que o noso conservatorio sexa un espazo sanitariamente seguro para  toda a comunidade educativa.

 Previsiblemente,previo ao inicio das clases, publicarase información sobre o Protocolo COVID. Todo isto de conformidade coas instruccións que vaiamos recibindo por parte da administración.

 A vosa comprensión e colaboración é fundamental para a organización e desenvolvemento do curso.

 Seguimos traballando para abrir o centro da forma máis segura posible.

  O equipo directivo

 

      Actualización do 26 de Novembro de 2020

COMUNICADO DO EQUIPO COVID

Para aclarar dúbidas e tranquilizar ás familias, podedes descargar o comunicado elaborado polo Equipo

COVID  do noso Centro.

Ao facer clic na imaxe de abaixo, podédevos descargar e ler a correspondente ACTUALIZACIÓN do día 26

de novembro de 2020.

Quedamos a vosa disposición.

Toda a información do Equipo COVID do Centro,

así como as derradeiras novidades, tédela a vosa

disposición no menú do bloque da esquerda

"Equipo COVID Xan Viaño" > "Novas do Equipo COVID19 -

Xan Viaño" ou pinchando no seguinte enlace:

EQUIPO COVID - XAN VIAÑO

------------------------------------

PLAN DE CONTINXENCIA

Seguindo as instruccións da Consellería, podedes consultar o devandito documento para aqueles supostos que contempla a normativa en caso de confinamento.

 

 

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE

Utilizaremos este espacio para destacar aquellas novedades que sucedan en nuestro Centro y que puedan ser de interés para diferentes miembros de su comunidad educativa.

Neste apartado poderase consultar aqueles/as docentes que comuniquen a súa ausencia

Martes 11 de Maio de 2021

Ausencia de profesores/as no día de hoxe:

Sabela (Docente de Gaita)

Mónica (Docente de Viola, de 16:00 a 17:00)

MEDIA XORNADA de Violoncello da docente Emma (Xoves e Venres): aínda non enviaron susutituto/a

Actualizado o 11/5/21 ás 11:30 h.

  

Publicación do 2 de Maio de 2021

PROBAS DE ACCESO a 1º GRAO ELEMENTAL e 1º GRAO PROFESIONAL

Máis abaixo, tedes os dous enlaces que vos dirixirá á páxina ca información (prazo, documentos...) que desexedes, tanto das Probas de Acceso a 1º Grao Elemental, como das Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

Tedes o acceso directo no bloque da dereia desta mesma páxina.

PROBAS ACCESO A 1º GE

PROBAS ACCESO A 1º GP

  

 
Publicacións do mes de abril 2021  

 Publicación do 20 de Abril de 2021

CHARLA sobre as PROBAS de ACCESO a 1º Grao Elemental 

Os vindeiros días 30 de Abril e 14 de Maio de 2021 ás 19:00 h. celebraranse de xeito presencial as Charlas sobre as Probas de Acceso a 1º Grao Elemental no Salón de Actos do Conservatorio para aqueles/as aspirantes que desexen participar nas Probas de Acceso a 1º GRAO ELEMENTAL.  

Por motivos sanitarios, o acceso ás dependencias do Centro estará limitado a un número máximo de persoas, polo que as familias interesadas deberán enviar un mail ao Conservatorio (cmus.xanviano@edu.xunta.gal) cos seguintes datos dentro do corpo do correo ANTES DO 28 de ABRIL DE 2021: 

Apelidos e Nome do/a aspirante:

Apelidos e Nome do/s acompañantes (máximo dúas persoas)

Mail de contacto: 

Teléfono de contacto: 

Ao longo do día 29, unha vez teñamos os datos de todos/as os/as asistentes, enviaremos un mail de confirmación e co día asignado a cada familia para asistir as Xornadas de Portas Abertas (ben o día 30 de Abril ou o 14 de Maio). 

Se por algunha causa excepcional fose necesaria asistir con máis de dúas persoas acompañantes, deberán xustificalo no mesmo mail de comunicación. 

Só se poderá asistir unha soa vez, non podendo repetir ás dúas sesións. 

Aquelas familias que enviaran o mail fora de prazo, SEMPRE E CANDO EXISTAN PRAZAS nalgunhas das sesións e POR RIGUROSO ORDE DE RECEPCIÓN DO MAIL, o Centro poñerase en contacto con elas para concretar o día asignado. 

A reunión dividirase en dúas partes: 

19:00 h. - MOSTRA DE INSTRUMENTOS 

Comezaremos ca mostra dos diferentes instrumentos dispoñibles nese día; serán amosados algúns deles de xeito presencial e outros a través de vídeos ou de calquera medio que consideren os/as docentes que así o organizaran. 

20:00 h. (aprox.) – CHARLA 

A Coordinadora de Grao Elemental e o Xefe de Estudos do Conservatorio explicarán diferentes aspectos das Probas de Acceso e outros temas relacionados co Conservatorio que poden ser do voso interese. Ao final da reunión, as familias poderán preguntar aquelas dúbidas que desexen. 

Este ano, polos motivos sanitarios existentes, non é posible facer ningún tipo de visita polo Centro. 

 

Calquera dúbida que teñades, non dubides en poñervos en contacto co Centro a través do mail (cmus.xanviano@edu.xunta.gal). 

 

  Publicación do 13 de Abril de 2021

CHARLA INFORMATIVA SOBRE

ITINERARIOS E OPTATIVAS DE  6º

G.P. PREVISTAS PARA O CURSO 2020-21

O vindeiro Xoves 22 de Abril de 2021 ás 19:30 h. celebrarase a través da plataforma “Cisco Webex Meetings” unha reunión informativa dirixida principalmente ao alumnado que está a cursar este ano 5º G.P. co fin de dar toda a información sobre os Itinerarios e Optativas que previsiblemente poderían ser ofertadas para o vindeiro Curso 2021-22.

O Xefe de Estudos e o diferente Profesorado que teña previsto impartir os correspondentes Itinerarios e Optativas o ano que ven, serán os encargados de dar información e resolver aquelas dúbidas que teñades.

Para aceder a charla podedes pinchar enriba do seguinte enlace ou copialo e pegalo no navegador; NON É NECESARIO CONTRASINAL para acceder.

https://eduxunta.webex.com/meet/enriqueagrelootero

 Publicación do 13 de Abril de 2021

CHARLA INFORMATIVA SOBRE AS PROBAS

DE ACCESO A 1º G.P.

O vindeiro Xoves 29 de Abril de 2021 ás 19:30 h. celebrarase a través da plataforma “Cisco Webex Meetings” unha reunión informativa na que trataremos de dar información sobre aquelas cuestións que teñen que ver cas Probas de Acceso a 1º G.P. e ao finalizar a charla, poderedes facer as consultas que desexedes e aclarar aquelas dúbidas que teñades

Para aceder a charla podedes pinchar enriba do seguinte enlace ou copialo e pegalo no navegador; NON É NECESARIO CONTRASINAL para acceder.

https://eduxunta.webex.com/meet/enriqueagrelootero

Publicacións do mes de marzo 2021  
 

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO 2021

Pedímosvos a vosa colaboración para a cumprimentación da "Enquisa de Satisfacción do Alumnado 2021".

Estará operativa dende o 19 ao 26 de Abril; para cumprimentala, debedes entrar en Centros Net, identificarvos co voso nome de usuario e contrasinal e xa vos aparece a enquisa nada máis entrar.

Centros Net é a plataforma dende a que podedes consultar as cualificacións, faltas dos/as vosos/as fillos/as...; podedes acceder dende o link da columna da dereita desta mesma web onde pon "Acceso CENTROSNET"

Grazas pola vosa colaboración  

 

Publicación do 18 de marzo de 2021

III TRIMESTRE - INSTRUCCIÓNS das materias de G.P.: BANDAS, ORQUESTRA e CORO

Pinchando sobre as imaxes de abaixo, poderedes consultar a distribución para os diferentes grupos das seguintes materias colectivas para o III Trimestre, a medida que vaiamos incorporando as listaxes correspondientes:

               

                    Banda 1º e 2º G.P.                      Banda 3º a 6º G.P. - p.21.03.26

                                                                 Orquestra de Corda de G.P.-p.21.03.26                                   Coro de G.P.

 

 

 Publicación do 18 de Marzo de 2021

CONSULTA DE NOTAS DA II

AVALIACIÓN

A partir das 20:00 h. do día 24 de Marzo de 2021, as familias poderedes consultar as cualificacións, faltas... do II Trimestre en Centros Net.

 Tedes un acceso directo no menú da dereita desta páxina web (Acceso CENTROSNET) e as instruccións necesarias debaixo dese título (Instruccións acceso cualificacións).

 Se atopades algunha dificultade, dúbida... podedes poñervos en contacto co Conservatorio a través do mail (cmus.xanviano@edu.xunta.gal).

Publicacións do mes de febreiro 2021  

Publicación do 12 febreiro de 2021

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE O BACHARELATO ARTÍSTICO

O vindeiro Mércores 24 de Febreiro de 2021 ás 19:00 h., celebrarase unha charla da plataforma Cisco Webex a cargo do docente de Música, Orientadora e Directora do IES Carballo Calero de Ferrol para destacar aqueles aspectos máis salientables do Bacherelato Artístico e solventar aquelas dúbidas que sexan necesarias.

Os datos para acceder á reunión son os seguintes:

Enlace de la reunión:    https://eduxunta.webex.com/eduxunta/j.php?MTID=md698e5ab676bfd47b4979fd67aaf9988

Número de reunión:   121 586 8110

Contraseña:Ha7p333qY7n

 

Esperámosvos.

Publicacións do mes de xaneiro 2021   

 Publicación do 27 xaneiro de 2021

INCRIPCIÓN NA AULA VIRTUAL

NO CASO DE NON ESTAR MATRICULADOS/AS NA AULA VIRTUAL ou NON APORTAR CON ANTERIORIDADE OS DATOS

NECESARIOS PARA ELA e co fin de poder rexistrar e dar de alta aos vosos/as fillos/as na Aula Virtual do Centro e seguindo as instruccións

da Consellería, aqueles que non facilitaran un correo electrónico para poder levar a cabo o devandito rexistro, deberán cubrir o documento

que podedes descargar máis abaixo (tédelo en formato .doc, .odt e .pdf), cubrilo e envíalo debidamente cuberto ao mail do Centro

(cmus.xanviano@edu.xunta.gal) e no ASUNTO do mail debedes poñer “INSCRIPCIÓN NA AULA VIRTUAL”

O correo electrónico facilitado será ao que cheguen as notificacións de tarefas e avisos diversos das diferentes materias.

Moitas grazas.

 

 

 

                       .doc                                                  .odt                                                .pdf                              

 

 

Publicación do 14 xaneiro de 2021

CALENDARIO BÁSICO DE ACTIVIDADES - 20-21

Unha vez recibido a concesión dos dous días de libre disposición do Centro por parte da Xefatura Territorial, podedes descargar o calendario actualizado de actividades e demáis datas de interese, pinchando na imaxe de abaixo.

Nese calendario poderedes consultar datas de avaliacións, reunións...

 

Publicación do 11 de xaneiro de 2021 - p. 12:25 h.

II TRIMESTRE - INSTRUCCIÓNS das materias de G.P.: BANDAS, ORQUESTRA e CORO

Pinchando sobre as imaxes de abaixo, poderedes consultar a distribución para os diferentes grupos das seguintes materias colectivas para o II Trimestre:

                            

Banda 1º e 2º G.P. - a. 21.03.08 p.11/1/21                                  Banda 3º a 6º G.P. - p.11/1/21    

                                          

Orquestra de corda de G.P.  - a.21.02.25 a.21.02.18 p.11/1/21                                  Coro de G.P. - p.11/1/21

 

 Publicado o 8 de xaneiro de 2021 - p. 12:50 h.

COMEZO DAS CLASES

Despois do periodo vacacional do Nadal, as clases comezarán o vindeiro día 11 de Xaneiro de 2021.

 

 

           Publicacións do mes de decembro 2020       

 Publicado o 22 de decembro de 2020 - a.17:17 - p. 13:15 h.

CONSULTA DE NOTAS DA I AVALIACIÓN

A partir das 20:00 h. do día 22 de Decembro de 2020, as familias tedes a vosa disposición as

cualificacións, faltas... do alumnado do noso Centro na web de Centros Net.

 

Tedes un acceso directo no menú da dereita desta páxina web (Acceso CENTROSNET) e as

instruccións necesarias debaixo dese título (Instruccións acceso cualificacións).

 

Se atopades algunha dificultade, dúbida... podedes poñervos en contacto co Conservatorio a través

do mail (cmus.xanviano@edu.xunta.gal).

FELICES FESTAS!

           Publicacións do mes de novembro 2020       

ACTUALZADO NA PUBLICACIÓN DE XANEIRO do día 14

Publicado noviembre 3 de 2020

CALENDARIO BÁSICO DE ACTIVIDADES - 20-21

El calendario de actividades que puedes descargar pinchando en la siguiente imagen, te ayudará a conocer fechas de evaluaciones, reuniones ... que están programadas para nuestro curso y que serán de tu interés.

Falta por marcar los dos días no escolares del centro solicitados por la Inspección; una vez que sepamos la decisión, la anunciaremos en el mismo Calendario que se actualizará.

Este calendario y otra información se puede encontrar en el menú de esta página "Alumnado"

 

   

            Publicacións do mes de outubro 2020        

 

Publicación del 14 de octubre de 2020

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS

En los títulos a continuación, las familias podrán descargar los archivos para ser cumplimentados y luego entregados a los profesores correspondientes para justificar las ausencias de sus hijos.

En las próximas fechas, también estarán disponibles en la sección Estudiante (en la columna de la izquierda) y en la sección Guía del estudiante.

Recibos - .odt                Recibos - .doc            Recibo - .pdf

 

 

 

Publicado Octubre 19, 2020

PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

Las familias tienen a su disposición los Horarios de todas las asignaturas que se imparten en nuestro Centro en esta misma web.

Para ello, debe acceder a la columna izquierda de esta página, haga clic donde dice "Departamentos y Programas - 2020-21" y podrá acceder a cada uno de los diferentes Departamentos con sus correspondientes asignaturas y horarios.

Si tiene alguna pregunta sobre la ubicación, puede preguntarle al maestro.

 

      Publicacións de setembro de 2020       

 

 

Actualización 30/09/20 - a. 29/9/20 - Publicación del 25 de septiembre de 2020

INSTRUCCIÓNS sobre a DOCENCIA das materias de GP BANDA, ORQUESTRA e CORO - I TRIMESTRE

Pulsando sobre as imaxes correspondentes, pódese consultar unha serie de instruccións sobre o funcionamento das materias que están suxeitas as condicións de saúde actual.

                                         

      Banda de 1º e 2º G.P.                 Banda de 3º a 6º G.P.

      Actualización 16/11/20 (a.10/11/20)      Actualización 16/11/20 (a.7/10/20)

 

 

 

                                         

    Orquestra de Corda de G.P.(Act. 14/10/20)                    Coro de G.P.

 

AVISO: o alumnado da Orquestra de G.P. que estiveran o ano pasado, deberán traer as partituras do curso 2019-20

 

CALQUEIRA DÚBIDA OU ERRO, POR FAVOR, POÑÉDEVOS EN CONTACTO CO CONSERVATORIO A TRAVÉS DO MAIL (cmus.xanviano@edu.xunta.es).

 

BON COMEZO DE CURSO!

 

 

 

Publicación do 25 de Setembro de 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DA ANPA

Pinchando neste título, poderedes descargar o boletín de inscripción e as súas instruccións para formar parte da ANPA do Centro.

 

 

Actualizado 28/09/20 - Publicación do 24 de Setembro de 2020

PROBAS de ACCESO a OUTROS CURSOS G.P. (agás 1º G.E. e 1º G.P.)

Convócanse a proba de acceso a 3º G.P. de Violín. Pinchando na imaxe de abaixo, pódese consultar días, horas e aulas.

 


 

 

 

Publicación do 23 de Setembro de 2020

AVISO do ANPA do CONSERVATORIO

Devolución de libros:

Aqueles que teñan libros, deberán devolvelos na conserxería do Centro, o antes posible para poder preparar os préstamos deste año.

 
Préstamo de libros para este curso:
Aquelas familias interesadas deberán enviar un correo electrónico ao mail do ANPA (anpaxanviano@gmail.com) incluíndo os seguintes datos: nome do neno/a, curso e socio do ANPA no curso pasados: nombre del niño o niña, curso,socio do Anpa no curso pasado: si ou non, devolución de libros: si ou non.
 
Próximamente comunicaremos como poderedes facervos socios do ANPA e cando será a asamblea ordinaria.
 
Grazas e bon comezo de curso.

https://www.facebook.com/ANPA-do-conservatorio-de-musica-de-Ferrol-Xan-Via%C3%B1o-1892978347615231/

 

 

 

 

 

 

 

Publicación do 21 de Setembro de 2020

LISTAXES DE GRUPOS DE

 CONXUNTO e MÚSICA de CÁMARA

 Pinchando nos títulos de abaixo, poderedes consultar o documento de Conxunto ou Música de Cámara que consta das seguintes partes:

1. Listaxe dos diferentes grupos de Conxunto e Música de Cámara.

2. Listaxe por orde alfabético de apelido do alumnado para unha rápida localización do grupo asignado.

3. Hora e aula asignada a cada docente para que as familias asistan ao Centro á hora da elección de Conxunto e/ou Música de Cámara.

Só poderán acceder ao Centro un máximo de dúas persoas por familia e deberán seguir todas as indicacións do persoal do Conservatorio.

Elección horaria Conxunto - 23 de Setembro:

CONXUNTO

 

Elección horaria de Música de Cámara - 24 de Setembro:

 MÚSICA de CÁMARA


 

 

Actualizado 20.09.20: Publicación do 18 de Setembro de 2020

ITINERARIOS E OPTATIVAS

Hoxe a tarde elixíronse os días e horas nas que se impartirán as materias dos Itinerarios e Optativas de 6º G.P. e que poñemos a continuación:

It. Pedagoxía: Luns de 20:00 a 21:00 h. / It. Composición: Luns de 16:00 a 17:00 h.

It. Interpretación: Luns de 19:00 a 20:00 h. ou Venres de 11:00 a 12:00 h. / It. Musicoloxía: Luns de 19:00 a 20:00 h.

Desenvolvemento do Oído Musical: Mércores de 18:00 a 19:00 h. / Música Tradicional: Luns de 17:00 a 18:00 h.

Técnicas de Composición aplicadas á Didáctica: Mércores de 20:00 a 21:00 h. / Novas Tecnoloxías aplicadas á Música II: Venres de 19:00 a 20:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicación do 26 de Setembro de 2020

MODELO de DECLARACIÓN

RESPONSABLE

Como parte do protocolo COVID, as familias deberán entregar debidamente cuberta e firmada o documento que podedes descargar pinchando na imaxe de abaixo aos titores (docente que imparte o instrumento) ao longo da primeira semana de clase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación do 23 de Setembro de 2020

ELECCIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO

- A partir do día 25, os/as docentes poderán confeccionar os horarios de instrumento poñéndose en contacto cas familias a través dos medios que dispoñan ámbalas partes (teléfono, mail, videoconferncia...).

- NON SERÁN PRESENCIAIS: non haberá

presentacións, nin acto algún no Centro.

 - Non se poderá adxudicar o horario de

instrumento, si non ten asignados os horarios das

materias dos días pasados.

-As clases de instrumento deberán ser marcadas dentro das franxas do horario do docente.

- Non se pode modificar as franxas horarias

asignadas ao profesorado, nin as Gardas.

 

 

Actulizado 28.09.20 - Publicación do 23 de Setembro de 2020

LISTAXES DEFINITIVAS DOS GRUPOS DE LINGUAXE MUSICAL (G.E. e G.P.) e EDUCACIÓN AUDITIVA (G.E.)

Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes consultar os diferentes grupos DEFINITIVOS das materias de Liguaxe Musical e Educación Auditiva.

MOI IMPORTANTE:

O alumnado de LINGUAXE MUSICAL de GRAO PROFESIONAL e os grupos 3º C e 3º D de GRAO ELEMENTAL realizan as entradas e saídas pola PORTA de sempre (PLANTA BAIXA).

 O resto do alumnado de LINGUAXE MUSICAL E EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL de GRAO ELEMENTAL (1º todos os grupos, 2º todos os grupos, 3º A, B, C1, C2, D1, D2, E, F así como 4º todos os grupos), realizan as entradas e saídas pola porta da PRIMEIRA PLANTA (na rúa Telleiras).

 Nestas LISTAXES DEFINITIVAS (non nas provisionais), aparece o detalle das HORAS de ENTRADAS e SAÍDAS escalonadas de cada grupo así como a porta de entrada/saída. É importante que respeten estas indicacións. Deste xeito evítase a confluencia excesiva de alumnado nos espazos do centro.

 GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN!

 

 

 

Publicación do 18 de Setembro de 2020

LISTAXES DEFINITIVAS DOS GRUPOS DE COLECTIVAS TEÓRICAS DE GRAO PROFESIONAL

Pinchando imaxe de abaixo, poderedes consultar os diferentes grupos DEFINITIVAS das seguintes materias:

Harmonía 3º G.P.

Novas Tecnoloxías aplicadas á música 3º G.P.

Harmonía 4º G.P.

Historia da Música 4º G.P.

Análise 5º G.P.

Historia da Música 5º G.P.

 

Análise 6º G.P.

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN da Publicación do 16 de Setembro de 2020

LIBROS DE TEXTO

DEPARTAMENTO DE

 LINGUAXE MUSICAL e

EDUCACIÓN AUDITIVA

CON ISBN

 Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes consultar a listaxe de libros de texto e material necesario para este curso 2020/21 nas  materias de Linguaxe Musical (de 1º a 4º Grao Elemental e 1º e 2º Grao Profesional) e Educación Vocal (de 1º a 4º Grao Elemental) que o Departamento de Linguaxe Musical pensa utilizar ao longo do actual.

 

 

 

 

 

 

 

Publicación do 13 de Setembro de 2020

PUBLICACIÓNS LISTAXES e/ou PRESENTACIÓNS do CURSO 2020-21

Pinchando na imaxe de abaixo, poderedes descargar e/ou consultar os días e horas das diferentes "presentacións" que comezarán a partir do día 16 de Setembro, así como outra información que será do voso interese.

No documento anterior tedes dous impresos que podedes descargar e cubrir a continuación:

- Petición de Cambio de Grupo - 2020-21 - Podédelo descargar e cubrir dende un ordenador, tablet... para posteriormente envialo á dirección que corresponda.

- Consentimento non pianista e/ou Garda - Será cuberto e entregado ao/á profesor/a de instrumento.

 

 

Publicación do 15 de Setembro de 2020

ACLARACIÓNS ás PUBLICACIÓNS e PRESENTACIÓNS:

- CONXUNTO e CÁMARA

Ante as dúbidas das familias, pasamos a explicar o proceso das Presentacións de Conxunto e Cámara.

Publicaranse as listaxes de Conxunto e Música de Cámara a partir das 14:00 h dos días 23 e 24, respectivamente; nesas listaxes aparecerán as horas ás que deberán asistir as familias (máximo dúas persoas) para elixir o horario co docente asignado. Irán por quendas para evitar aglomeracións.

Quedamos a vosa disposición

 

- Cambio de hora da Banda 3º a 6º G.P.

Por motivos organizativos e sanitarios, o horario de Banda de 3º G.P. a 6º G.P. pasa a ser de 20:30 a 22:00 h. (Martes)

- Cambio de hora da Banda 1º e 2º G.P.

Por motivos organizativos e sanitarios, o horario de Banda de aº G.P. e 2º G.P. pasa a ser de 20:30 a 22:00 h. (Xoves)

 

 

HACER REVISTA

 

CONSERVATORIO:

 

FALAMUS 2018-19

 

La siguiente imagen es la portada de la revista Falamus para el año académico 2018-19.

 

Pulsando sobre la imagen se puede descargar y consultar.

Esperamos que os guste.

 

p.19.07.0 3

Asociacións escolares

O camiño da Asociación Multilateral Ars Europa chega ao seu fin, mais o traballo destes dous anos debe perdurar no recordo e servir de exemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces aos produtos elaborados.

El camino de la Asociación Multilateral Ars Europa llega a su fin, pero el trabajo de estos dos años debe perdurar en el recuerdo y servir de ejemplo para experiencias futuras. A continuación: un listado de enlaces a los productos elaborados.

The story of Ars Europe Multilateral Partnership comes to an end, but the work of these two years must endure in the memory and set an example for future experiences. Following: a list of links to products.

Project blog:

http://comeniusproject20102012.blogspot.com.esWeb compatible co navegador Mozilla Firefox

Distribuir contido