Estudo das relacións entre música e sociedade. Estudo formal da socioloxía musical desde principios do século XX. Introdución ao uso das ferramentas da socioloxía na historia da música. Diferentes aproximacións ao feito musical entendido como fenómeno social ( D 171/2016)