Curso correspondiente a la asignatura de Métodos del Máster del Conservatorio

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social.Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social.

Estudio de la Historia y Estética Musical desde el siglo XX hasta la actualidad. La música del XX: periodización. Interpretaciones estéticas e historiográficas de las corrientes musicales del período. La recepción musical: música, sociedad y medios de comunicación. Música, artes y renovación cultural. La obra como respuesta a criterios creativos promovidos por la búsqueda de objetivos estéticos contextualizados histórica y culturalmente.