Outros cursos

AV creada como plantilla para realizar as funcións da titoría para ser empregada polos docentes se o consideran oportuno.

AV creada como ejemplo/plantilla para luego completarla con lo que cada docente estime oportuno.

Nesta aula virtual poderás consultar os diferentes videotitoriais relacionados coas TIC, que imos a ir grabando e publicando ao longo do curso.