Curso para preparar o exame de inglés de nivel B1 certificado polas escolas de idiomas.