Instruccións de acceso á Aula Virtual do CFR de Vigo.

Como elaborar actas en fprofe. Guía para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.