Aula virtual do Centro de Formación e Recursos de Vigo

Debe ter as cookies activadas no seu navegador

Algúns cursos permiten o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

Ola! Para o acceso aos cursos precisa unha conta de usuario/a na aula virtual do CFR de Vigo. Se lle foi creada unha conta nova o seu nome de usuario/a será o mesmo que o do correo corporativo, a dirección de correo sen “@edu.xunta.gal”; o contrasinal será "cambiame". Se non tiña unha conta anterior e a nova non existe póñase en contacto co/a asesor/a encargado do curso no que está matriculado/a para solicitala.