Topic outline

 • General

  Logo GNU/Linux  Introducción a GNU/Linux. Edición Abalar.
 • Topic 1

  1ª sesión · 19/10/2011

  Introducción á distribución de GNU. Descargar arquivo
  1. Software libre e software propietario.
  2. Introducció́n a linux.

  Familiarización co escritorio GNU. Descargar arquivo
  1. Acceso ás aplicacións.
  2. Aplicacións abertas.
  3. Saída do sistema.
  4. Actividades.

  • Topic 2

   2ª sesión · 20/10/2011

   Creación dun USB con GNU.
   Descargar arquivo
   1. Sistemas Operativos Live.
   2. Creación de USB con usb-creator.exe en windows.
   3. Creación de USB con usb-creator en ubuntu.
   4. Creació́n de USB con unetbootin.
   5. Actividades.

   Xestión de arquivos e cartafoles. Descargar arquivo
   1. Permisos.
   2. Acceso a arquivos e cartafoles.
   3. Arquivos ocultos.
   4. Copiar, mover e borrar arquivos e cartafoles.
   5. Creación de arquivos e cartafoles.
   6. Cambio de permisos.
   7. Consideracións sobre o uso do terminal.
   8. Unidades extraibles.
   9. Actividades.

   • Topic 3

    3ª sesión · 24/10/2011

    Configuración de impresora.
    Descargar arquivo
    1. Configuración da impresora.
    2. Parámetros de configuración da impresora.
    3. Impresora en rede nunha máquina con linux.
    4. Impresora en rede nunha má́quina con windows.
    5. Actividades.
    Configuración de rede. Descargar arquivo
    1. Configuración da rede.
    2. Modos de configurar a rede.
    3. Conexión cableada.
    4. Conexión Inalámbrica.
    5. Network Manager.
    6. Ficheiros de texto.
    7. Actividades.
     1.  
    Compartición de cartafoles na rede. Descargar arquivo
    1. Crear cartafoles accesibles pola rede.
    2. Acceso a cartafoles compartidos.
    3. sshfs.
    4. Actividades.
    • Topic 4

     4ª sesión · 26/10/2011

     Configuración básica dos repositorios.
     Actualizacións. Descargar arquivo
     1. Sistemas de paquetes.
     2. Repositorios.
     3. Actualizacións.
     4. Actividades.Editar resumo