Aula virtual do Centro de Formación e Recursos de A Coruña

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Esta aula virtual utilízase como servizo de apoio ás actividades de formación do profesorado organizadas polo CFR da Coruña. 

Para ter un acceso completo aos cursos desta Aula Virtual (AV) debe adicar uns minutos para crear a súa conta.

Pregámoslle que siga estas indicacións:

  • No campo Nome de usuario Campo obrigatorio empregue o corporativo. (Por exemplo, se a súa conta corporativa fose eduardopondal@edu.xunta.gal, o usuario que debe empregar será eduardopondal)
  • No campo Enderezo de correo  Campo obrigatorio  deberá de empregar o corporativo,  edu.xunta.gal.

Finalmente, recibirá un correo electrónico cunhas breves instrucións para completar o proceso.