Topic outline

 • Topic 1

  1ª sesión · 4/10/2011

  Introducción, presentación e configuración. Primeiros pasos.

  1. Introdución a Scribus. Emprego didáctico.
  • Posibilidades de instalación: Gnu_Linux, Windows, MacOS, portable.
  • Exemplos do emprego de Scribus na aula.
  2. Configuración das preferencias. Creación dun novo documento en Scribus. Elementos visuais.
  Barras de ferramentas. Paneis en Scribus: ventá propiedades.
  3. Marcos de texto: traballo con textos en Scribus.

 • Topic 2

  2ª sesión · 6/10/2011

  Elementos de traballo.

  4. Traballo con capas en Scribus.
  5. Obxectos de Scribus:
  • Formato de texto e estilos.
  • Formas e polígonos.
  • Aliñar, distribuír obxectos e agrupar.
  • Cores en Scribus.

 • Topic 3

  3ª sesión · 11/10/2011

  Imaxes e paxinación.

  6. Imaxes: como traballar con elas.
  7. Traballo con páxinas: páxina mestra, ordenar páxinas.

 • Topic 4

  4ª sesión · 13/10/2011

  Formatos de saída. Traballo práctico.

  8. Traballo con arquivos PDF en Scribus.
  9. Opcións de impresión.
  Na última sesión, ademáis, faranse/correxiranse os traballos prácticos que se desenrolen ao
  longo do curso para consolidar coñecementos.