Co termo GNU/Linux, facemos referencia á combinación do sistema operativo Linux cun conxunto de ferramentas desenvolvidas no proxecto GNU. O GNU/Linux pódese considerar como un dos principais exemplos de software libre.