Noticias do sitio

(Non hai temas de discusión aínda neste foro)


Cursos dispoñíbeis

CURSO

1. Interacción entre alumnado e profesor
2. Realización de tarefas
3. Avaliación do progreso

Por medio do “horario espello”,empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais daranse as Instrucións a seguir no caso de peche ou confinamento coa distribución de medios informáticos en función das necesidades do alumnado, e a posta en marcha de mecanismos de avaliación e control do alumnado.