DÍAS NON LECTIVOS

Vista a proposta do Consello Escolar dese Centro formulada ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 19 de maio de 2021, (DOG número 104 do venres 4 de xuño de 2021), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/2022, esta Xefatura Territorial declara non lectivos para ese centro os días 07/12/21 e 16/05/22 de acordo co calendario laboral.

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

 

ELECCIÓN E CONSTITUCIÓN

 

DA XUNTA ELECTORAL

 

Apertura proceso electoral para renovación parcial dos membros do Consello Escolar (Resolución 20/09/21).

 

A Xunta Electoral será a encargada da organización e supervisión do proceso para a renovación.

 

  • Compoñentes: o director, un mestre/a e un  pai/nai/titor legal.

 

  • Sorteo público para elección compoñentes: venres, 29 de outubro, ás 09.30 horas, na Sala de Mestres do centro.

 

  • Constitución: martes, 2 de novembro.

 

AVISO CENTRO

Informarlles que o vindeiro luns 11 de outubro (Día do Ensino) e o 12 de outubro (Festividade do Pilar) NON teremos clase.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22

CURSO

ED INFANTIL

1º EP

2º EP

3º EP

4ºEP

6º EP

IMPORTANTE
CORRECCIÓN ERROS

ELIMINAMOS DA LISTAXE DE LIBROS de 4º E 6º DE PRIMARIA O LIBRO DE TEXTO DE INGLÉS, DE MOMENTO O ALUMNADO SÓ TERÍA QUE COMPRAR O ACTIVITY PACK.

EN 5º DE PRIMARIA UTILIZARÁN EDIXGAL PERO TEÑEN QUE COMPRAR O GO!5 ACTIVITY PACK 9788466831369 de RICHMOND.

VÍDEOS TEATRO 4º ED. PRIMARIA

No seguinte enlace podedes acceder á canle onde están os vídeos.

 

Vídeos GOT TALENT

Na seguinte ligazón podedes acceder aos vídeos do GOT TALENT

 

 

FONDO LIBROS CURSO 21-22

 

Estimadas/os nais/país titoras/es do alumnado do CEIP de Portonovo

 

Informámoslles de que hoxe queda aberto o prazo para a presentación da solicitude de participación no Fondo Solidario de Libros (3º, 4º e 6º de Educ. Primaria), Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de Educ. Primaria) e Axudas para adquirir material escolar (Educ. Primaria).

 

No curso 2021/2022 5º de Educ. Primaria estará incluído no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) polo que está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto, non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

 

 A solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro e estará dispoñible na páxina web do colexio http:www/edu.xunta.es/centros/ceipportonovo , ou ben no portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gale na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

O prazo para presentar a solicitude rematará o 22 de xuño de 2021 (este incluído).

 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario de solicitude normalizado dispoñibles na aplicación informática <<fondolibros>> (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente no centro (horario 9:00–14:00), tendo en conta as medidas de prevención fronte ao COVID-19 (vir provistos de mascarilla, gardar as distancias de seguridade, uso do xel hidroalcohólico...).

 

Atentamente, O Equipo Directivo

 

Distribuir contido