DÍAS NON LECTIVOS

Ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 20 de maio de 2022, (DOG número 105 do xoves 2 de xuño de 2022), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023, esta Xefatura Territorial declara non lectivos para o noso centro, ao marxen dos marcados como vacacións escolares (de acordo co calendario laboral) os días

·         05/12/2022

·         02/05/2023

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, de la Orden de 20 de mayo de 2022, (DOG número 105 de jueves 2 de junio de 2022), por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2022/2023, esta Xefatura Territorial declara no lectivos para nuestro centro, al margen de los marcados como vacaciones escolares (según calendario laboral) los días

·         05/12/2022

·         02/05/2023

DÍA NON LECTIVO

 

Lembrámoslles que, de acordo co calendario oficial publicado no DOG con data 2 de xuño de 2022 (ORDE do 20 de maio de 2022) o próximo día 31 de outubro é o Día do Ensino, día non lectivo a efectos académicos.

Les recordamos que, de acuerdo con el calendario oficial publicado en el DOG con fecha 2 de junio de 2022 (ORDEN de 20 de mayo de 2022) el próximo día 31 de octubre es el Día do Ensino, día no lectivo a efectos académicos.

 

HORARIOS ENTRADAS E SAÍDAS CENTRO

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO VAIAN CHEGANDO VAN ENTRANDO ENTRE 8:40 – 8:50h  

A partires desta hora pecharanse as cancelas do recinto e só se poderá entrar pola entrada de piragüismo.  

 

ENTRADAS: 8:40h - 08:50h

-       Nova Cancela fronte a marquesina (parada autobús)

-       Cancela parque Espiñeiro. (patio de primaria)

SAÍDAS 13:50H

 

1º, 2º e 3º PRIMARIA

 

-       Saída: 13:50h  Nova Cancela fronte a marquesina (parada autobús)

4º, 5º e 6º PRIMARIA

 

-       Saída: 13:50h  Cancela parque Espiñeiro

 

Nas saídas os que teñen irmáns  esperarán no hall do centro acompañados por un mestre/a e sairán cos seus irmáns maiores pola saída correspondente.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Entrada: entre 8:50h e 08:55h-------------------CANCELA PARQUE ESPIÑEIRO

Saída: A PARTIR DAS 13:50h  ------------------CANCELA PARQUE ESPIÑEIRO 

Unha vez no centro, o alumnado accederá as súas aulas do seguinte xeito

- 4º Infantil: porta traseira da aula 5.(a partires do luns 19 de setembro xa que están co periodo de adaptación)
- 5º Infantil: porta esquerda da entrada do edificio de Infantil.
- 6º A Infantil: porta dereita da entrada do edificio.
- 6º B Infantil: porta traseira da aula 2.

Os que teñen irmáns en primaria, de maneira excepcional, poden acceder ao centro a partires das 08:40h

Para a recollida do alumnado os pais/nais poden esperar diante das zonas establecidas.

GRAZAS!!

AVISO IMPORTANTE

Reunión coas familias dos alumnos de 3 anos do curso 22-23 martes 28 ás 10:00h.

AVISO SOBRE O ACCESO AO CENTRO

Por orde, de novo, de Xefatura Territorial tralo informe enviado polo Concello, todas as cancelas da rúa Espiñeiro quedan inutilizadas tanto para entradas e saídas de alumnado, familias e servizos.
Polo que a ÚNICA entrada que se usará para traer ou levar nenos dentro do horario lectivo ou para facer calquera tipo de trámite en secretaría será a que hai diante da marquesina (a que aparece na foto).
Para poder entrar primeiro hai que chamar ao centro e agardar a que alguén vaia a abrila, xa que non hai dispoñemos dunha persoa destinada, evidentemente, a estar alí toda a mañá á espera.
Un saúdo
 
Por orden, de nuevo, de la Jefatura Territorial tras el informe remitido por el Ayuntamiento, todas las puertas de la calle Espiñeiro quedan sin uso tanto para entradas como para salidas de alumnos, familias y servicios.
Por lo que la ÚNICA entrada que se utilizará para traer o llevar a los niños durante el horario escolar o para hacer cualquier tipo de trámite de secretaría será el que está frente a la marquesina (la que se muestra en la foto).
Para poder entrar primero hay que llamar al centro y esperar a que alguien vaya a abrir, ya que no disponemos de una persona destinada, obviamente, a estar toda la mañana a la espera.
Saludos