Transporte

Servizo de transporte

 

Bus CEIP O Salvador

 

Empresas:

Servando Iglesias Otero: Rutas 1, 2, 3.

Autocares Úbeda: Rutas 4, 5, 6.

Ruta 1: Miñotelo, Veira do Río, A Guarda, Rego, Cabado, Gueimonde, Fontela 1, Fontela 2, Vilar, Ordeiro, Cotarelo, Pedrón, Escola Alvare, Rea da Cruz, Barral, Alvare, Valiño, Abadín.

Ruta 2: Reigosa, C. Carballo, Os Muíños, Marquide, Casa Paco, Os Carballos, T. Lalelo, Estreito, Adromar, Carrizal, Corbelle, C. Ría, As Rivas, Albán, Paraxúas, Mondecelo-Aldoar, Pidre, Santo Domingo, Castros, Rebolada.

Ruta 3: Estévez, Casas Novas, Tellán, Picato, Salto do Can, Crecente, Cruce da Igresa, Ponte Muíño, As Abegas, Miñoto, Baltar, Foxaca.

Ruta 4: Toucido, Garaxe, Barreiro, Caaveira, Cruce Igrexa, Rúa, Ponte de Úbeda.

Ruta 5: Cerámica, Vella, O Vilar, Gueimondes, Bargueiras, Freixide 1, Freixide 2, Pacio 1, Pacio 2, Gasalla, Abelaira, Fontelas, Montouto, O Campo, A Portela.

Ruta 6: Muiño, Hermida, Viás, Vián, Iglesia, Outeiro, Bouza, Campo das Cruces, O Castelo, Rigueira, Corneas, Loboso 1, Loboso 2, Loboso 3, Vozarei, Paleira.

* Todas estas paradas revísanse cada ano académico.

Distribuir contido