Admisión (do 2 ao 20 de MARZO)

ADMISIÓN 2021/2022

Prazo aberto do 1 ao 22 de marzo

Ábrese o prazo presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Pode recoller os impresos na secretaría do centro ou descargalos nas seguintes ligazóns:

Tamén pode cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica, sen recesidade de acudir á secretaría do colexio. Para iso acceda á APLICACIÓN DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

A solicitude de admisión deberá vir cumprimentada e firmada por ambos proxenitores e acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade do alumno ou alumna: DNI ou LIBRO DE FAMILIA (copia), e copia do DNI dos dous proxenitores.

No caso de separación ou divorcio será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para a súa comprobación polo centro educativo.

     Deben ter en conta que as seguintes causas supoñen a perda do dereito de prioridade:

  •  Presentación de máis dunha solicitude, aínda que a primeira fora anulada.
  •  Presentación dunha solicitude estando vinculado por reserva de praza.
  •  Solicitudes que conteñen datos que non se axustan ás circunstancias reais do/a alumno/a.

 

PRAZO DE ADMISIÓN: 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive). Ata o 22 de marzo este ano por ser non lectivo o 20 de marzo.

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO NO CURSO 21.22 (Pendente de publicación)

LISTAXES DE ALUMNADO ADMITIDO - CURSO 21/22 (Pendente de Publicación)

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de ad­misión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

4º. Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

5º. Prazo de publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 25 de abril.

6º. Prazo de publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: antes do 15 de maio.

7º. Prazo para formalizar a matrícula que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III da orde: do 20 ao 30 de xuño.

8º. Adscrición do centro: IES Illa de Ons.

9º. Área de influencia do centro: Beluso.

10º. Servizos complementarios que ofrece o centro: transporte escolar, comedor, Plan Madruga e Contratos Programa.

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DO CEIPMONTEMOGOS CÓD. 36000326

 

Oferta de postos escolares

3 anos – 4º Ed. Infantil

22 + 3 NEAE

4 anos – 5º Ed. Infantil

6

5 anos – 6º Ed. Infantil

17

1º Ed. Primaria

10+3 NEAE

2º Ed. Primaria

13

3º Ed. Primaria

14

4º Ed. Primaria

3

5º Ed. Primaria

8

6º Ed. Primaria

7

 Todo o alumnado que a solicitou ten asignada unha praza no CEIP Plurilingüe Montemogos para o vindeiro curso 2021-2022. Poden consultar as listaxes no taboleiro situado no interior do colexio.

Iniciar sesión: Acceso
Distribuir contido