Available courses

Tràtase dun curso que ten como obxectivo, amosar contidos relativos à área de matemáticas ,aproveitando esta ferramenta tecnolöxica para conectar co alumnado en situaciöns nas que a presencialidade non è posible.

A lectura è a columna vertebral de todo o Ensino Primario.È unha ferramenta pero tamèn un fin en si mesma.

Estamos listos para viaxar polo noso planeta e pola Historia.


A nosa lingua e cultura son un patrimonio que debemos coñecer e defender.