Skip to Content

RESERVA PRAZA NO IES OTERO PEDRAYO

O prazo de solicitude de reserva de praza para o alumnado de 6º de Educación Primaria que cursará estudos de 1º da ESO no IES Ramón Otero Pedrayo (centro adscrito) é do 15 de xaneiro  ao 05 de febreiro.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación admisióndealumnado, a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no noso centro co formulario normalizado ED550A, que poderán descargar en formato PDF editable e que figura como documento adxunto no pé desta entrada.

A solicitude de reserva deberá estar asinada por calquera das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras do alumno/a menor de idade non emancipado (Anexo I). Deberá constar o consentimento expreso da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora no anexo de comprobación de datos (Anexo I-Bis). 

A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación da solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do incio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude noutro centro dará lugar á perda de prioridade.

Máis información na Orde do 21 de outubro de 2022 e no Decreto 13/2022 do 3 de febreiro

AdxuntoTamaño
ED550A-G.pdf1.23 MB


paxina | by Dr. Radut