Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Recursos interactivos e dixitais de apoio aos contidos da Aula de 6º de Primaria.

Aula Virtual de 2º Curso de Educación Primaria onde subiremos os recursos multimedia de repaso e traballo dos contidos do aula de referencia.

Neste curso teredes todos os recursos dos contidos que estemos dar nas aulas de CUARTO de educación primaria.

Neste curso subiremos recursos e actividades multimedia de 6º de primaria, iniciando o noso traballo nas TIC para a asignatura de Valores Cívicos e Sociais, dentro da propia aula de referencia.

Neste curso imos subir os recursos e contidos que traballaremos na nosa aula de 5º de Educación Primaria.

Neste curso imos subir os contidos e recursos que abordaremos no traballo nas aula de 1º Curso. Ademáis, desta maneir, fomentaremos o traballo nas tic dos nosos alumnos/as.

RECURSOS E ACTIVIDADES SOBRE LUÍS SEOANE, TANTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL COMO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Recursos, actividades e información proposta dende o Departamento de Orientación do colexio.