Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Aula Virtual de 2º Curso de Educación Primaria onde subiremos os recursos multimedia de repaso e traballo dos contidos do aula de referencia.

Neste curso teredes todos os recursos dos contidos que estemos dar nas aulas de terceiro de educación primaria.

Neste curso subiremos recursos e actividades multimedia de 5º de primaria, iniciando o noso traballo nas TIC para a asignatura de Valores Cívicos e Sociais, dentro da propia aula de referencia.

Neste curso imos subir os recursos e contidos que traballaremos na nosa aula de 4º de Educación Primaria.

Neste curso imos subir os contidos e recursos que abordaremos no traballo nas aula de 1º Curso. Ademáis, desta maneir, fomentaremos o traballo nas tic dos nosos alumnos/as.