NECESIDADES CENTRO

Necesidades sen resposta e non cubertas polo CONCELLO DE REDONDELA sobre o mantemento, seguranza, conservación do CEIP DE LAREDO segundo normativa actual: